Školení Trenér licence C 2018 (vloženo: 2.8.2018 08:41)

Pozvánka na školení 8.-9.9.2018

FAČR ve spolupráci s TMK Královehradeckého KFS a OFS Trutnov pořádá školení trenérů C - licence

Délka studia C -  licence čítá dohromady 20 hodin teoretické a praktické výuky a 2 ukázkové tréninkové jednotky nad rámec dvoudenního bloku výuky .

Lokality teoretické výuky: Hotel Patria, Náchodská 358, 541 01 Trutnov

Lokalita praktické výuky: UMT  MFK Trutnov

Blok výuky:  sobota  8.9. 2018  (8.15 -  18.00 hodin),   neděle  9.9. 2018   (8.15 - 18.00 hodin)

Ještě před zahájením dvoudenního školení proběhne první ukázkový trénink. O termínu konání ukázkové TJ budou včas informováni přihlášení účastníci.

Druhý ukázkový trénink proběhne pravděpodobně v týdnu od 17.9. do 21.9.2018. Podrobnější informace  budou upřesněny v průběhu kurzu.

Výuka bude zahájena v sobotu  8.9.2018 v 8.15 ve výukových prostorách hotelu Patria. Prezence 7.45 - 8.15h

Cena kurzu je 1.500,- Kč. V této ceně je zahrnut (pronájem učeben, hřiště, odměny lektorů, studijní materiál). Platba kurzovného proběhne převodem, faktura Vám přijde po přihlášení na kurz na Vaší mailovou adresu.  Uzávěrka přihlášek je 1.9. 2018.

Odkaz na přihlášku:

http://facr.coachmanager.cz/registrace-kurzu/821fb45a-8b52-11e8-ba5d-156d354dcbd4

Uchazeči o studium si sebou na kurz přinesou

• občanský průkaz (pas)

• potvrzení o zaplacení kursovného

• výpis z rejstříku trestů (originál – max. 3 měsíce starý)

• lékařské potvrzení o zdravotní způsobilosti k účasti na kursu (originál – max. 3 měsíce starý ) 

• fotografii pasového formátu

• tréninkové oblečení a obuv   (praktická část proběhne celá v tělocvičně)

Certifikát o absolvování on-line licence Grassroots Leader !  https://leadercertifikat.fotbal.cz/account/formlog    

(Lze splnit i v průběhu kurzu)

                             Aleš Majer                                                                                            Jan Míl

                            Lektor FAČR                                                                  GTM pro Královehradecký kraj

                majer@fotbal.cz , tel: 702 004 385                                            mil@fotbal.cz , tel: 603 522 967